El projecte Barcelona KEY

  • Imprimeix
  • RSS

El projecte busca convertir el Campus i el territori del Besòs en un motor de desenvolupament econòmic basat en el coneixement i la investigació

Els edificis E, F i G del Campus acolliran el projecte Barcelona Key. Es tracta d’un projecte que vol reforçar el rol internacional del Besòs, de Barcelona i de Catalunya com a generador econòmic i de coneixement. El principal objectiu és aconseguir que projectes d’inversió relacionats amb la recerca i l’activitat empresarial de valor afegit, dels àmbits que es treballen per part de la UPC i l’IREC al Campus Diagonal-Besòs, s’hi ubiquin.

Durant l’any 2015 es va signar el conveni de col·laboració entre les institucions que impulsen el Campus per gestionar aquest projecte. El conveni encarrega al Consorci del Campus Diagonal-Besòs i a la Fundació b_TEC les tasques de treballar per a atraure iniciatives que s’hi interessin i poder així desenvolupar els edificis que facilitin que aquestes s’hi situïn.

A instàncies de la Generalitat de Catalunya aquest projecte ha presentat aquest 2015 candidatura per a ser finançat en el marc de de l’anomenat Pla Juncker, i actualment està subjecte a avaluació per part del Banc Europeu d’Inversions (BEI).

Cliqueu aquí per a més informació

 

Els edificis E, F i G del Campus acolliran el projecte Barcelona Key. Es tracta d’un projecte que vol reforçar el rol internacional del Besòs, de Barcelona i de Catalunya com a generador econòmic i de coneixement. El principal objectiu és aconseguir que projectes d’inversió relacionats amb la recerca i l’activitat empresarial de valor afegit, dels àmbits que es treballen per part de la UPC i l’IREC al Campus Diagonal-Besòs, s’hi ubiquin.

Durant l’any 2015 es va signar el conveni de col·laboració entre les institucions que impulsen el Campus per gestionar aquest projecte. El conveni encarrega al Consorci del Campus Diagonal-Besòs i a la Fundació b_TEC les tasques de treballar per a atraure iniciatives que s’hi interessin i poder així desenvolupar els edificis que facilitin que aquestes s’hi situïn.

A instàncies de la Generalitat de Catalunya aquest projecte ha presentat aquest 2015 candidatura per a ser finançat en el marc de de l’anomenat Pla Juncker, i actualment està subjecte a avaluació per part del Banc Europeu d’Inversions (BEI).

Els edificis E, F i G del Campus acolliran el projecte Barcelona Key. Es tracta d’un projecte que vol reforçar el rol internacional del Besòs, de Barcelona i de Catalunya com a generador econòmic i de coneixement. El principal objectiu és aconseguir que projectes d’inversió relacionats amb la recerca i l’activitat empresarial de valor afegit, dels àmbits que es treballen per part de la UPC i l’IREC al Campus Diagonal-Besòs, s’hi ubiquin.

Durant l’any 2015 es va signar el conveni de col·laboració entre les institucions que impulsen el Campus per gestionar aquest projecte. El conveni encarrega al Consorci del Campus Diagonal-Besòs i a la Fundació b_TEC les tasques de treballar per a atraure iniciatives que s’hi interessin i poder així desenvolupar els edificis que facilitin que aquestes s’hi situïn.

A instàncies de la Generalitat de Catalunya aquest projecte ha presentat aquest 2015 candidatura per a ser finançat en el marc de de l’anomenat Pla Juncker, i actualment està subjecte a avaluació per part del Banc Europeu d’Inversions (BEI).

  

 

Institucions impulsores del projecte que conformen el Consorci del Campus Diagonal-Besòs i la Fundació b-TEC:

Amb el cofinançament de: