Universitat i empresa

  • Imprimeix
  • RSS

La Fundació b_TEC treballa per atraure altres projectes, grups i centres públics i privats d'investigació i transferència en energia per a la creació d'un espai d'excel·lència en investigació de prestigi internacional.

CLÚSTER D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE CATALUNYA (CEEC)

El CEEC va nèixer el 2008 amb el suport de l'ICAEN, ACCIÓ i la Fundació b_TEC amb la finalitat d'oferir al mercat solucions integrades i innovadores en eficència energètica i fomentar la sinergia entre empreses i entitats que participen d'aquest àmbit. Durant el 2014 el nombre d'empreses associades ha superat les 100, tot avançant en els grups de treball a l'entorn de temes com l'infraestructural de recàrrega de vehicle elèctric, la mobilitat eficient, les smart grids i l'enllumenat públic.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (PTE-EE)

La PTE-EE es va fundar l'octubre del 2008 per iniciativa del Ministeri de Ciència i Innovació i amb la col·laboració de la Fundació b_TEC, que és responsable de la secretaria tècnica. En els darrers anys s'hi han afegit empreses i centres de recerca que treballen amb un objectiu comú: fomentar l'R+D+i en tecnologies d'eficiència energètica entre els sectors públics, industrial i científic. Durant el 2014 s'ha avançat en la creació d'un espai virtual de col·laboració i treball a l'entorn de l'equipament tèrmic i elèctric, la regulació i el control, i la integració de sistemes.

INDUCIENCIA, PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA INDUSTRIA DE LA CIENCIA

Nascuda a finals de 2011, amb l'impuls de la Fundació b_TEC, que es fa càrrec de la gerència de l'àmbit de fusió, es tracta d'un espai de treball en el qual participen i col·laboren els agents interessats en la indústria de la ciència en el marc de l'Estat espanyol. Es proposen definir conjuntament els objectius d'investigació i de desenvolupament tecnològic a mitjà i llarg termini, amb una clara orientació al mercat per aconseguir un escenari més compromès, planificat i estructurat de la innovació en el sector.

LA CONFERÈNCIA BARCELONA ENERGY GLOBAL CHALLENGES

La promoció i execució d'accions de transmissió de coneixement que vinculen la universitat i l'empresa s'emmarquen en la promoció de la formació continuada que duu a terme la Fundació UPC. La Barcelona Global Energy Challenges és un esdeveniment anual de referència internacional impulsat pel b_TEC conjuntament amb el MIT i l'IREC. El 2015, la conferència ha celebrat la desena edició centrada en els reptes i les solucions energètiques dels propers anys i amb ponents rellevants entre els quals cal destacar alguns reconeguts experts del MIT, com Fikile R. Brushett, professor assistent al Departament d’Enginyeria Química del MIT. El seu grup de recerca estudia l’acceleració del desenvolupament de sistemes electroquímics transformatius amb l’objectiu global de promoure tecnologies d’energies sostenibles.

 

Institucions impulsores del projecte que conformen el Consorci del Campus Diagonal-Besòs i la Fundació b-TEC:

Amb el cofinançament de: